Projektiranje cestne in spremljajoče infrastrukture.

več...

Vodenje in revidiranje infrastrukturnih projektov.

več...

Svetovalne storitve s področja prometa in cestogradnje.

več...

Varstvo osebnih podatkov

BPI d.o.o. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletne strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Nameni, zakaj bomo uporabljali vaš e-mail:

- pošiljanje e-poštnih sporočil v zvezi s ponudbo storitev BPI d.o.o. v zvezi storitvami preprečevanja prevar in drugih storitev, ki jih BPI d.o.o. opravlja ter poslovanjem subjekta nasploh;

- pošiljanje predlogov, ponudb, obvestil in drugih sporočil BPI d.o.o. po e-pošti – sporočila so lahko prilagojena (individualizirana) glede na dejstvo, da je bil e-poštni naslov pridobljen v zvezi s storitvami poslovanja subjekta (preprečevanje prevar in druge storitve), ali glede na druge okoliščine (npr., toda ne izključno, da je imetnik e-poštnega naslova naročil storitve BPI d.o.o. ali da takih storitev ni naročil, da je imetnik prejel ali odprl določeno e-poštno sporočilo ali da je odprl ali prebral določeno vsebino (kliknil na povezavo v e-poštnem sporočilu, da je imetnik odgovoril in kako je odgovoril ali da ni odgovoril na določeno e-poštno sporočilo);

- pošiljanje predlogov, ponudb, obvestil in drugih sporočil BPI d.o.o. (pri čemer BPI d.o.o. drugim nikoli ne bo posredoval e-poštnega naslova imetnika);

- pošiljanje e-poštnih sporočil v zvezi s plačilom storitev BPI d.o.o.;

- preverjanje, ali gre pri posameznem e-poštnem naslovu za novo ali obstoječo stranko;

- hramba e-poštnega naslova v bazi do preklica;

- posredovanje e-poštnega naslova enemu ali več pogodbenih obdelovalcev, ki opravljajo storitve pošiljanja e-poštnih sporočil;

- posredovanje e-poštnega naslova tretjim osebam, če je BPI d.o.o. k takemu posredovanju zavezan z zakonom ali sodno ali drugo odredbo;

- združevanje e-poštnega naslova z drugimi podatki, ki jih je BPI d.o.o. pridobil od imetnika e-poštnega naslova (npr., toda ne izključno, IP naslova terminalske opreme, s katero je imetnik dostopal do storitev BPI d.o.o. ime in priimek imetnika, delodajalec (organizacija), funkcija, podatki o naročeni storitvi, podatki o izvajanju storitve, vsebina komunikacije po e-pošti, podatki o plačilih, podatki o izterjavi, podatki o sodnih postopkih);

- spremljanje in beleženje dostavljivosti poslanih e-poštnih sporočil (ali jih je imetnik prejel)

- spremljanje in beleženje, katere vsebine je imetnik e-poštnega naslova odprl oziroma prebral (spremljanje klikov na spletne povezave, vsebovane v e-poštnih sporočilih)

- po potrebi navedba e-poštnega naslova in vsebine komunikacije po e-pošti kot dokaz v sodnih ali drugih uradnih postopkih;

- po potrebi uporaba e-poštnega naslova za preiskovanje varnostnih incidentov ter odkrivanje in preiskavo kaznivih dejanj;

- statistične in druge analize (npr., toda ne izključno, število imetnikov, ki uporabljajo e-poštne storitve določenega ponudnika e-poštnih storitev;

- obdelava za druge namene, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je taka obdelava združljiva z namenom, za katerega je bil e-poštni naslov prvotno zbran;

- obdelava za druge namene, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je taka obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva BPI d.o.o. ali tretja oseba, če ti interesi prevladajo nad interesi imetnika e-poštnega naslova.

Informacije o piškotkih na naših spletnih straneh najdete tukaj.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?