Projektiranje cestne in spremljajoče infrastrukture.

več...

Vodenje in revidiranje infrastrukturnih projektov.

več...

Svetovalne storitve s področja prometa in cestogradnje.

več...

Glavne Dejavnosti

M 71.129
DRUGE INŽENIRSKE DEJAVNOSTI IN TEHNIČNO SVETOVANJE

M 71.129 012
Gradbeno projektiranje

M 71.129 056
Priprava projektne dokumentacije

M 71.129 027
Inženiring za infrastrukturo

M 71.129 011
Gradbeni nadzor

M 71.129 009
Gradbeni inženiring za nizke gradnje

Geodetsko tehnične meritve

Dejavnost

Poleg projektantskih, inženirskih in svetovalnih storitev v zvezi s prometnicami vseh kategorij, od lokalnih in krajevnih cest do avtocest in vseh drugih prometnih površin, se družba BPI d.o.o. ukvarja tudi s specifičnimi preizkusi in simulacijami:

Mirujoči Promet

Z naraščanjem števila velikih trgovsko-poslovnih centrov, ter gradnjo in obnovo športne in druge javne infrastrukture, se je ob znatnem povečanju osebnih vozil v urbanih okoljih pojavila potreba po inteligentnem in premišljenem projektiranju površin za mirujoči promet. Tako se po končani idejni zasnovi izvede vrsta simulacij in preizkusov uporabnosti in izvedljivosti predlagane rešitve.

V ta namen uporabljamo poleg dolgoletnih izkušenj in znanja s tega področja, tudi najnovejše različice programskega orodja ParkCAD.

Voznodinamični Preizkusi

Opravljamo tudi vozno-dinamične preizkuse prevoznosti križišč, krožišč, avtobusnih postajališč, ramp v garažnih hišah, cestnih odsekov, … za tipska vozila, ali vozila s specifičnimi dimenzijami (izredni prevozi ,…).

Za ta namen uporabljamo programsko orodje AutoTURN.